Tämä sivusto on koottu juhlistamaan Perhonjokilaakson kansalaisopiston 50 toimintavuotta.
Tarkoitus on, että sivusto elää opiston mukana ja sitä voidaan täydentää vuosien karttuessa.
Nyt julkaistulla sivustolla esitellään erilaisia näkökulmia opiston toimintaan: käyttäjien, opettajien, rehtorien ja luottamushenkilöiden.

Sivuston nimeksi valikoitui ajanhermolla, mikä kuvaa opiston toimintaa kautta linjan. Opisto on aina ollut ajassa mukana.
Kun opisto perustettiin vuonna 1970, toiminnan ensimmäisinä vuosina keskityttiin aikuisten kouluttamiseen sen ajan tarpeiden mukaan. Järjestettiin yleissivistävää opetusta, mutta tarjottiin myös ammatillisia opintoja kouluttamattomalle aikuisväestölle; opeteltiin konekirjoitusta, keskuslämmityskattilan huoltoa, kouluttauduttiin kotiavustajiksi ja perhepäivähoitajiksi.

Myöhemmin annettiin mahdollisuuksia kielten opiskeluun, sittemmin on säilytetty ja kartutettu käsityötaitoja, tehty muodissa olleita asioita; lasikuituveneitä, aurinkokeräimiä ja puukkoja tai mistä alueen asukkaat milloinki ovat olleet kiinnostuneita.
Nyttemmin on keskitytty harrastamiseen, luomaan hyvinvointia liikunnan, kädentaitojen tai musiikin ja tanssin kautta.
Kaikkina vuosikymmeninä kansalaisopisto on ollut ajan hermolla ja tulevaisuuden visioista päätellen tulee sitä olemaankin.

Kansalaisopisto on tärkeä perinteen säilyttäjä. Franssut eli franssit ovat perhonjokilaaksolaista käsityöperinnettä ja niiden solmiamista kansalaisopistossa on opetettu monesti 50 vuoden aikana.
Olga Melet-Pajuojan taidepiireissä on maalattu niin maisemia, asetelmia, henkilökuvia kuin ikonejakin. Se on ollut monelle henkireikä ja opettajalle itselleenkin tärkeä. Tässä kuvassa Halsua-talolla maalaavat Seija Kujala, Anita Heikkinen ja Hannele Åby.
Kaustisen nuorisoseuran kansantanssiryhmille siirtyminen kansalaisopiston kursseiksi on tarjonnut mahdollisuuden siihen, että toiminta on ollut pysyvää ja ohjaajat ovat saaneet pienen korvauksen työstään. Toisin sanoen nuorisoseuran aloittaman kansantanssiharrastuksen jatkuvuus on ollut turvattua.
Järvelän Mauno ja Näppärit. Molemmat ovat kansalaisopiston ydintä ja maailmalla eniten mainetta saanutta toimintaa. Mauno Järvelä teki elämäntyönsä viulunsoiton opettajana kansalaisopistossa ja opetti satoja jokilaakson lapsia iloitsemaan oman alueen kansanmusiikista ja samalla antoi avaimet musiikkiin pidemmällekin. Hänet on palkittu ansioistaan ja nyt hänen työtään jatkaa niin ikään perinteen tunteva ja taitava Siiri Virkkala, joka on Maunon tytär.