Laatupalkinnon arvoinen yhä

Opetusministeriö on myöntänyt Perhonjokilaakson kansalaisopistolle laatupalkinnon vuonna 2010.
Sen saamisen keskeisenä perusteena oli Näppäritoiminnan pitkä kehittäminen, mutta siinä arvioitiin muutoinkin laajasti kansalaisopiston toimintatapaa.
Kansalaisopisto sai kiitosta siitä, että toiminnassa on säännönmukaisesti ollut arviointisuunnitelmia ja kehitys on ollut pitkäjänteistä ja jatkuvaa.
Opiston toimintaa niin kurssitarjonnan ja sen toimivuuden, johtamisen, markkinoinnin ja hallinnonkin suhteen tarkasteltiin ja Kansantaiteenkeskuksessa järjestettiin auditointitilaisuus, johon osallistui opetushallituksen auditoijien lisäksi luottamushenkilöitä, opettajia, kurssilaisia sekä hallinnon ja sidosryhmien edustajia. Tilaisuus oli juhlallinen ja jättänyt mukana olleille mukavat muistot.
– Koko maassa laatupalkinnon sai vain kolme kansalaisopistoa ja yksi aikuisopisto. Se oli meidän opistollemme aivan ainutlaatuista. Voimakas yhteisöllisyys ja hallintokonsepti sekä se, että taloutta on hoidettu hyvin on luonut meille hyvän maineen. Edelleen nämä laadun takeet pätevät ja ovat olemassa, sanoo tuolloin kansalaisopiston rehtorina toiminut Maria Keltti-Heikkilä.
Laatupalkinnon perusteissa korostettiin myös sitä, että pienillä johtamisresursseilla on saatu paljon aikaan.
– Opiston toiminta osoittautui tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi. Opiston taloutta on hoidettu hyvin. Talousarvio toteutuu ja kurssisuunnittelu on toimivaa. Asiakastyytyväisyyteen panostetaan ja sitä pidetään kaiken parantamisen lähtökohtana. Opiston henkilökunta on pysyvää ja työhönsä sitoutunutta. Opistolla on hyvä maine Näppäriopetuksen ja -pedagogiikan kehittäjänä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hallittu konsepti ja voimakas yhteisöllisyys luovat leimansa kansalaisopiston toimintaan, palkinnon perusteissa todetaan.
Laatupalkinnon suuruus oli 30 000 euroa, joista osa on vielä odottamassa sopivaa käyttökohdetta. Tammikuussa 2010 jaetun laatupalkinnon saivat lisäksi Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto. Laatupalkinnon jakoi tuolloin valtiosihteeri Heljä Misukka.

Grundtvik toi kansainvälisyyttä

Kansalaisopisto osalistui vuosina 2005-2007 myös CIMO:n eli kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen rahoittamaan Grundtvik-hankkeeseen. Kumppanimaina olivat Italia, Englanti, Latvia ja Pohjois-Irlanti, joiden kanssa tehtiin tutustumismatkoja puolin ja toisin.
Hankkeen kautta tutustuttiin eri maiden aikuisopetuskäytäntöihin. Painopiste oli elinikäisessä oppimisessa ja muun muassa tuolloin valmistui kaustislaisen Ritva Tainion tekemä cd-levy fransuista ja himmeleistä.
– Opisto lähti rohkeasti mukaan hankkeeseen ja meiltä oli kymmenkunta innokasta ihmistä mukana. Hankkeeesen liittyi matkoja, muun muassa Englantiin Emmerdale-sarjan kuvauspaikoille ja muuallekin. Osa osallistujistamme oli iäkkäämpiä ja vailla kielitaitoa, mutta niin vain yhteinen kieli ulkomaisten vieraiden kanssa löytyi. Tutustuimme eri tyyppisiin organisaatioihin, mutta kädentaidot yhdistivät ja veivät näyttelyihin ja toimintaan, silloinen rehtori Maria Keltti-Heikkilä kuvailee.
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (The Centre for International Mobility) oli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka edisti kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa.
Vuoden 2017 alusta se yhdistyi Opetushallituksen kanssa.